Az autista gyerekeknél a fejlődés egyetlen pontján sem jelentkezik egyszerre az összes autizmusspecifikus tünet .

A probléma súlypontját minden gyermek egyedi adottságai határozzák meg.
Éppen ezért , ha egy bizonyos fejlesztő módszerrel egy bizonyos g
yereknél kimagasló eredményeket érnek el , az semmiképpen sem bizonyítja, hogy az adott módszer általánosan jobb lenne , mint a többi .

Legismertebbek az alábbiak:

 

Szenzorikus integráció

 

Alapítója Jean Ayres amerikai pszichológusnő és foglalkoztató terapeuta . A módszer az autista gyerekek központi idegrendszerében próbálja helyreállítani az egyensúlyt az ingerlő és a gátló idegi impulzusok között . A terapeutikus segítségnyújtások több érzéki inger tudatosabb felvételéhez javítják az érzékelés feldolgozást , az alkalmazkodási reakciókat és a magatartást.

Doman-Delacato módszer

 

A patterning, mintaképzés elméletén alapul. Hasonló feltételezésen alapszik, mint az előző irányzat. Növelt érzéki ingerek feladata a központi idegrendszer működésének serkentése. Ez a módszer előhívja azokat a mozgásmintákat, amelyekre a gyerek képtelen.

 

Magatartásorientált autizmus terápia

 

Ivar Lovaas amerikai pszichológus ,aki a hatvanas évek úttörőjeként kezdett alkalmazni magatartásterapeutikus módszereket autista magatartászavarok kezelésében , s a magatartáskezeléshez máig hű maradt . A kezelés módja: Részletes magatartás megfigyelés szerzi a konkrét terápiás célok kiindulási adatait. A célmeghatározást kis felépítő lépésekre bontják. Az operáns kondicionálás alapelveinek megfelelően ez abból áll, hogy a gyermek helyes / a célmeghatározáshoz közelítő –/ reakciói megerősítésre találnak, és a helytelen reakciók büntetést kapnak, vagy figyelmen kívül hagyás által törlődnek. Abból a feltételezésből kiindulva, hogy a verbális kommunikáció túlterhelheti és összezavarhatja az autista gyermekeket, rövid- tömör utasításokat részesítenek előnyben.

 

Pszichoanalitikua autizmus terápia

 

Alapítója Margaret Maler amerikai pszichológusnő. Ők nem zárják ki egy prenatalis fejlődészavar társuló oki voltát, de az autizmust alapjában véve emocionális zavarnak tartják, mely időben elkezdett pszichoanalitikus kezeléssel feloldható bizonyos mértékig.

Differenciáló kapcsolatterápia

 

Alapítója Hartmut Janetzke hamburgi pszichológus. Ez a terápia a differenciáló, megkülönböztető és első sorban kapcsolatfejlesztő terápia. Átfogó kezelési próbálkozás. Fejlődés, mély- és neuropszichológiai belátásokon alapul.

Gesztusterápia

 

Egy francia pap alapította 1770-ben az első hallássérültek iskoláját. A diákok anyanyelve a gesztusbeszéd volt. Ezt a gesztusbeszédet fejlesztette tovább, Vera B. Opitz. Ő a nemzetközileg használt jelekből egy egyszerűsített kézjelrendszert alkotott, melyet korlátozott nyelvértésű autista gyerekek is elsajátíthatnak.

Táncterápia

 

Alapítói Janet Adler , és Kalish Weiss táncterapeuták . Az USA – ban a negyvenes évektől elismerik, mint testorientált hatékony eljárást .

Zeneterápia

 

Alapítója Rolandon Benenzon argentin gyermekpszichiáter és zeneterapeuta . Az elmélet lényege, hogy a depresszív lehangoltság fázisaiban szomorkásan szóló zene talál befogadásra a hallgatónál, míg egy gyors mentális tempóban izgatott lelki állapotban inkább egy vidám, mozgalmas, gyors zenén keresztül érzi magát megszólítva.

Bohóc és Állatterápia

Bohóc és állatterápia alapítója Howard Buten amerikai pszichiáter Buffo bohócként és autizmusterapeutaként vált ismerté Amerikában és Európában.
Jellem
ző még a delfinterápia is autista gyermekek kezelésében. Előfordultak még a kísérletekben őzekkel és szamarakkal végzett próbálkozások.