Autizmus

 

 

 

 

 

 

A szociális kapcsolatteremtés , kommunikáció

és gondolkodás fogyatékossága

 

 

 

 

 

Autista Gyerekek Oktatási

Alapítványa

 

 

 

Mi az autizmus ?

 

ˇ      Az autizmus az agyi működés súlyos , egész életen át tartó fogyatékossága és zavara , melyet valószínűleg örökletes ill. az agyat ért károsító ártalmak okoznak .

 

ˇ      Kutatási adatok szerint , kb. 20.000 autista él Magyarországon . Közülük kb. 4.000 tíz év alatti . Az autizmus skálája a mély fogyatékosságtól az ép intellektusú ember enyhe szociális készségzavaráig terjedhet . Az autizmus gyakran jár együtt értelmi és egyéb fogyatékossággal , betegséggel . Fiúknál gyakrabban fordul élő mint lányoknál .

 

ˇ      Súlyos zavar , vagy nehézség jellemző a társas kapcsolatokban , szociális interakciókban , ( közömbösség mások iránt ) , kommunikációban , a játékban , tanulásban és a mindennapi alkalmazkodásban.

     Jellegzetes az azonossághoz való ragaszkodás a sztereotíp ( ismétlődő ) viselkedés , játék , bizarr megnyilvánulások stb .

ˇ      Speciális fejlesztés segítségével általában javul állapotuk , de az alapprobléma nem változik . Minden 100 autista gyerekből 5-10 válik önálló felnőtté , 25-30 jelentős fejlődést mutat , támaszra ellenőrzésre szorul , a többiek súlyosan fogyatékosak és tartós ellátásra szorulnak .

 

 

Alapítványunkról:

 

Alapítványunk az Éltes Mátyás Általános Iskola Autista Tagozatán jött létre, 1997 tavaszán .

 

Legfontosabb céljaink a következők:

 

¨    Az eredményesebb oktatáshoz, neveléshez szükséges speciális eszközök beszerzésének támogatása.

 

¨    Az autista tanulók esélyegyenlőségének javítása érdekében végzett tevékenység.

 

¨    Az autista gyermekek szocializációját , készségeit és képességeit elősegítő és fejlesztő tanítási ill. tanulási infrastruktúrák létrehozásának és gazdagításának támogatása.

 

¨    Az autizmussal kapcsolatos felvilágosító tevékenység , szülők , szakemberek , érdeklődők felé .

 

¨    Kérjük ha teheti , támogassa adományával Alapítványunkat . A támogatás összege adócsökkentő hatású , mivel nonprofit és közhasznú is szervezetünk .

 

 

Autista Gyerekek Oktatási

                Alapítványa

 

3526 Miskolc, Huba út 46.

                        Tel.  46 / 432-892

                        Számlaszám : 117334004-20427232

                        Adószám :      18424490-1-05

                        Kuratóriumi elnök:

                           Gécziné Szentesi Julianna

 

 

Éltes Mátyás Általános Iskola

Autista Tagiskolája:

 

Miskolcon a Váltó út 45. sz . alatt található az Éltes Mátyás Általános Iskola , amely , több mint száz enyhe fokban értelmi fogyatékos tanuló , valamint huszonnégy autizmusban szenvedő tanköteles korú gyermek speciális oktatását látja el . Az iskolában dolgozók valamennyien szakmailag magas színvonalon , mélységes humanitással és toleranciával végzik munkájukat . Az Autista Tagiskola helyileg a Görgey A. út 40 .sz. alatti épületben működik , egy igazgató irányítása alatt , az anyaiskola szerves részeként .

 

Iskola igazgatója:

            Radványi Tivadarné

 

 

Cím :   Éltes Mátyás Általános Iskola

            Miskolc,

            Szeles u. 65.

 

Szakmai csopertvezető :

            Gécziné Szentesi Julianna

 

Autista Tagiskola címe:

 

3529 Miskolc

Kassai. út 15 .

Tel.  46 / 432-892

 

Az autizmus legismertebb tünetei:

 

szorolap

 
 


1.    Közömbösen viselkedik.

2.    Nem játszik gyerekekkel, csak ha felnőtt erőlteti, segíti.

3.    Egyoldalú kapcsolat, a válaszra nem figyel.

4.    Felnőtt kezével jelzi szükségleteit.

5.    Szakadatlanul ugyanarról a témáról beszél.

6.    Papagájszerűen utánozza a beszédet.

7.    Bizarr viselkedés, (pl. repdeső kézmozgás).

8.    Indokolatlan nevetés, kuncogás, sírás.

9.    Tárgyakat fogdossa, pörgeti.

10.Nem, vagy ritkán néz mások szemébe.

11.Változások ellen tiltakozik.

12.Fantáziadús szerepjáték hiánya.

13.Egyes dolgokat nagyon jól, gyakran csinálhat,

     de nem olyat , amihez szociális érzék kell .                         / Az Angol Nemzeti Autista Szövetség plakátja alapján /

 

 

 

Főbb Támogatóink :

 

SOROS ALAPÍTVÁNY

 

KÖZOKTATÁSI MODERNIZÁCIÓS ALAP ( KOMA )

 

MOL Rt.

 

WIS Rt.

 

MATÁV

 

SINGLE PRODUKT KFT.

 

ADEPTUS KFT.

 

EMBERÉRT ÉS MISKOLCÉRT ALAPÍTVÁNY

 

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

 ÖNKORMÁNYZATA

 

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI ALAPPROGRAM TANÁCSA

 

LIONS CLUB , MISKOLC